Forsikringsopgaver

Vi udfører opgaver med fjernelse af træer, der er faldet i forbindelse med storm eller lignende. Dette kan være et træ, der er faldet ned over dit hus.
Da jeg har stor erfaring fra tidligere arbejde indenfor husbyggeri, har 1-2-Træfældning.dk en stor viden indenfor bygningers konstruktioner, som derved er grundlag for at vi kan fjerne træer på den mest hensigtsmæssige måde. 1-2-Træfældning.dk kan standse ulykken og rydde op uden at gør skaden større.